LATVIJAS LIELLOŽA
 
BildeBildeBilde
 
svētdiena, 21. jūlijs, 2024
Par Brīvmūrniecību / Brīvmūrniecības nozīme sabiedrībā
 

Brīvmūrnieki uzskata, ka gan atsevišķu cilvēku, gan sabiedrisko grupu jēgpilnai eksistencei ir nepieciešamas divas lietas: ir jābūt skaidrībai par pasauli, kurā mēs dzīvojam, un ir jābūt iekšējai pārliecībai, kas nosaka praktisko rīcību. Ar informācijas un kolektīvu pārdomu palīdzību ložām ir jākalpo par palīgu šajā vērtību orientēšanās procesā. Īstenības atspoguļojums cilvēcības, brālības, tolerances, miermīlības un sociālā taisnīguma gaismā var dot pieturas punktus sarežģītā izšķiršanās brīdī.

Brīvmūrnieki nesniedz atbildi, kā pasaulei būtu jābūt iekārtotai detaļās, jo tie atsakās veidot sabiedriski politiskas utopijas. Tomēr humānisma un tolerances jēdzieni dod viņiem iespēju laikus saredzēt briesmas un atbilstoši rīkoties.

Brīvmūrniecība piedāvā uz principiem balstītu dzīves ceļu, piederības sajūtu un personības attīstību. Principi, pēc kuriem tiek sagaidīts, ka brīvmūrnieks vadīsies savos darbos, ir tolerance, vienlīdzība, labdarība un gods. Brīvmūrnieks demonstrē šos principus, citiem parādot toleranci un respektējot citu viedokli, darbojoties ar iejūtību, saprotot un piemērojot žēlsirdību un rūpējoties par apkārtējo sabiedrību. Brīvmūrnieki ataino šos principus jaunajiem biedriem ceremonijās, kurās izmanto viduslaiku mūrnieku brālības rīkus kā simbolus.

Brīvmūrniecība atzīst jebkuru viedokļu dažādību, un neviens no brāļiem netiek šķirots pēc rases vai politiskiem uzskatiem. Tomēr brīvmūrniekiem tiek prasīta ticība Augstākajam, kura detalizēta izpratne ir katra brīvmūrnieka privāta lieta.

Brīvmūrnieki veicina personisko attīstību, lai uzlabotu visu sabiedrību kopumā.